Hey,撕掉童稚标签,看我72变!
2018-05-07

《科普萌娃》

萌娃的心永远捉摸不定

上一秒电闪雷鸣,下一秒笑口颜开

上一秒:妈妈,我想出去玩!

下一秒:在电视机前邂逅漂亮的小姐姐

看萌娃如何翻转72变


我想变,我想变成一朵云

我开始时,遮阳

我不开心时,下雨

我想变,我想变成参考答案

开心时 ,ABCD

我不开心时,略

我想变,我想变成一阵风

我不开心时,呼呼呼

我不开心时,吼吼吼

我想变,我想变成一棵树

我开心时,开花

我不开心时,落叶

我想变,我想变成一个窜天猴

我开心时,上天

我不开心时,爆炸

我想变,我想变成ATM机

我开心时,吐钱

我不开心时,吞卡